Gesprek met de voorzitter

Een jubelstemming werd er overgebracht door Eduard Vinke, voorzitter van de skeelerclub, na de raadsbijeenkomst van 30 november 2017. Deze avond was de laatste mogelijkheid om in te spreken voor de raad. Eduard deed dit als voorzitter van de commissie ‘Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg’ Oldebroek. De uitkomst van deze avond was dat het dossier tot B-stuk werd bestempeld voor de raadsvergadering op 14 december 2017. En daar zijn we heel erg blij mee, werd er verteld. Wat het exact inhoudt wist eigenlijk niemand van de meegekomen skeelerclubleden. Hoog tijd dus om onze voorzitter eens wat uitleg te laten geven. 

Jij wist meteen dat een B-stuk goed nieuws was?
Ja, ik heb de afgelopen 3 jaar de nodige politieke kennis opgedaan. 

Kun je ons eens meenemen naar 3 jaar terug toen alles begon?
Het was ergens in 2013 dat ik als secretaris met de toenmalige voorzitter Wim van de Beek aan het sparren was over onze accommodatie. We kwamen beiden tot de conclusie dat als Oldebroek mee wil blijven doen in de skeelersport er een 200 meter baan moest komen.

Aan het eind van dat seizoen stopte Wim met zijn voorzitterschap en heb ik zijn stokje overgenomen en deze handschoen in 2014 opgepakt. Dat jaar zijn er meerdere gesprekken bij de gemeente geweest over de haalbaarheid van de aanleg van een piste. Na enkele gesprekken bleek dat als er enkel voor de skeelerclub financiële steun gevraagd zou worden bij de gemeente, dit weinig kans tot slagen zou hebben.
Zo bleek Kulturhus de Talter ook bij de gemeente te hebben aangeklopt vanwege de vraag om de tennisvereniging nieuw leven in te blazen. Na uitvoerig overleg met wethouder Liesbeth Vos heb ik vervolgens de contacten gelegd met de Seso, het Kulturhus de Talter, een beleidsmedewerker van de gemeente en adviseur Cees Veldman van Ve-Co.nl. Met deze 5 partijen is er toen een commissie gevormd die de mogelijkheid zou gaan onderzoeken tot het realiseren van een open vitaal sportpark aan de Stouwdamsweg te Oldebroek.

We zouden dus kunnen zeggen dat jij je als voorzitter van de skeelerclub ook hebt ingezet voor de tennisvereniging?
Dat klopt, want vanaf dat moment was ik ook voorzitter van deze onderzoekscommissie. Enkel te richten op de skeelerbaan met 200 meter piste zou bij voorbaat kansloos zijn. Toch is de skeelerclub wel altijd kartrekker gebleven van het hele plan. Ook toen na twee jaar vergaderen, onderzoeken, rekenen en een plan smeden, de intentieverklaring met de gemeente werd ondertekend om met de commissie ‘Buitensportaccommodatie Stouwdamsweg Oldebroek’ de financiële haalbaarheid te onderzoeken en voor te gaan leggen bij de gemeenteraad.

Als ik dit zo beluister zijn er op dit moment eigenlijk maar twee sportverenigingen actief betrokken bij het project.
Zoals gezegd is de skeelerclub inderdaad de kartrekker van het geheel en die heeft ook het grootste aandeel in de subsidie aanvraag. Een 200 meter piste leg je nu eenmaal niet zomaar even neer. De Tennisvereniging, die nu dus onder het beheer van het Kulturhus de Talter valt, is de andere sportvereniging. Maar met het Kulturhus de Talter heb je natuurlijk een huis vol met potentiële andere partners om voor het open vitaal sportpark draagvlak te creëren. Dat draagvlak is ook nodig want we hebben in ons onderzoek ook gezien dat met enkel deze twee clubs het geheel geen financiële fundering heeft. Van hieruit hebben er de afgelopen jaren vele gesprekken met potentiële partners plaats gevonden. En zijn er zelfs al twee intentie verklaringen getekend samen met Bootcamp Oldebroek en Wielervereniging de IJsselstreek. Naar verwachting zullen er in de komende jaren nog meerdere gesprekken volgen.

Even terug naar 30 november, de bijeenkomst met jouw laatste inspraak mogelijkheid. Wat is daar nu precies besloten?
Unaniem is daar toen besloten om het Open Vitaal sportpark aan de Stouwdamsweg te Oldebroek te realiseren. Weliswaar werd de handtekening pas twee weken later gezet maar het benoemen van een B-hamerstuk betekende die avond al dat er geen verdere inhoudelijke gesprekken meer gevoerd zouden worden over het ambitieuze plan. Na alle vergaderingen en gesprekken resulteerde deze avond dus in een unaniem vertrouwen in ons prachtige plan.


Hoe ziet dat vertrouwen eruit?
De gemeente stelt € 277.500 beschikbaar om de 200 meter skeelerpiste aan te leggen, de accommodatie van de tennisbaan op te knappen en een verbindingsweg over het open vitaal sportpark naar het Oldebroeker bos aan te leggen. Dit wordt tijdens de eerste fase gerealiseerd. Er zijn natuurlijk nog tal van mogelijkheden om dit prachtige open vitale sportpark uit te breiden. Over 5 jaar zal er ook een evaluatie en verantwoording gevraagd worden wat we tot dan toe hebben kunnen realiseren en of het open vitaal sportpark financieel draagkrachtig is geworden.

Kortom, we kunnen van start, en er zit nog ontzettend veel in het vat.

Er kan nu gestart worden?
We zijn al gestart. Onze vrijwilligers staan werkelijk te springen om de bakermat van het skeeleren volledig terug op de kaart te zetten. Als eerste worden er bomen gekapt en afgevoerd. Dat is feitelijk het enige wat we op dit moment ook echt al kunnen gaan organiseren.
De aanvraag van de vergunningen zijn nu ingezet. Deze procedures moeten zorgvuldig doorlopen worden volgens het beleid van de gemeente Oldebroek.

We hebben het natuurlijk veel over de 200 meter baan gehad, maar wat gaat er nu gebeuren met de 400 meter baan?
Deze zal overlaagd worden maar dat staat los van de gemeentesteun. De SESO heeft geld gereserveerd om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Dit gaat echter wel gecombineerd worden met het asfalt voor de piste. Dit om het geheel niet duurder te maken dan nodig is. Het is simpelweg te kostbaar om het asfalteren in twee fases te doen. Wanneer dit gaat gebeuren is dus volledig afhankelijk van de snelheid waarin we de piste kunnen realiseren.

Kortom het voorwerk van ruim 3 jaar is nu afgerond. Wat zal jij je vervelen.
Haha, van vervelen is voorlopig nog geen sprake. De eerste reuze stap is gezet. Nu gaat de skeelerbaan hun piste aanleggen, de tennisbaan knapt met hun eigen vrijwilligers hun accommodatie op. Het wandelpad over het park naar het Oldebroeker bos is een gezamenlijk project als sportverenigingen die plaats nemen op het open vitaal sportpark.

Er moet nu dus een werkvoorbereiding op starten. De inkoop van benodigdheden moet gedaan worden, en dan de uitvoering. Eigenlijk kan je zeggen dat het voor de buitenwereld onzichtbare deel nu voorbij is. Nu zijn we aan het zichtbare deel begonnen.

Je hebt veel gesproken over “we”. Je hebt het natuurlijk ook niet alleen gedaan want je heb verteld wie je medecommissieleden waren. In het bijzonder mag onze adviseur Cees Veldman genoemd worden die ontzettend veel werk verricht heeft wat van onschatbare waarde is geweest. Met zijn expertise en adviezen hebben we veel stappen kunnen maken. 

Iedereen die jou kent weet dat je dit niet wilt horen en zeker niet wilt onderstrepen. Toch doe ik het. Eduard, wat jij hebt gerealiseerd is fantastisch. Als voorzitter vertel je vaak hoe blij en trots je bent op de vrijwilligers van onze skeelerclub. In jouw geval mag heel Oldebroek trots zijn op jou die het Oldebroek voormekaar zichtbaar maakt aan de Stouwdamsweg.
Bravo!!