Gemeente Oldebroek akkoord met uitbreidingsplannen buitensport

Gisteravond heeft de commissie Samenleving en Bestuur van de gemeente Oldebroek zich geschaard achter het collegevoorstel om de ontwikkeling van de buitensportaccommodatie aan de Stouwdamsweg te Oldebroek te ondersteunen met een financiële bijdrage. Het voorstel is op de B-lijst geplaatst en hoeft op 14 december alleen nog maar formeel te worden vastgesteld.

Hiermee is het startsein gegeven aan een projectgroep bestaande uit de skeelerclub Oldebroek e.o., vereniging Kulturhus de Talter, Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Oldebroek en de gemeente Oldebroek om hun plannen, die zij de afgelopen 3 jaar hebben voorbereid, te gaan uitvoeren. De plannen voorzien in de aanleg van een 200 meter skeelerbaan, het optimaliseren van de bestaande tennisbanen en de aanleg van een openbare beweegroute over het hele sportpark. De accommodatie zal gaan voldoen aan de criteria van een vitaal sportpark, dat toegankelijk is voor alle inwoners van Oldebroek en dat zal worden onderhouden door de participerende instanties. Het verouderde terrein ondergaat hiermee een facelift, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Oldebroek. De gemeente ondersteunt de plannen met een bijdrage van € 277.500,–, aangevuld met een afkoopbedrag voor het groenonderhoud van € 75.000,–. Inmiddels is ook Bootcamp Oldebroek aangehaakt als partner en vinden gesprekken plaats met andere partijen die belangstelling hebben als toekomstige gebruiker van het terrein. De Provincie Gelderland heeft zich enthousiast getoond over het plan, dat door de samenleving is geïnitieerd. Zij ondersteunt het initiatief met een subsidie van € 75.000,–, met de intentie om het bedrag nog te verhogen. De verenigingen staan klaar om met behulp van hun enthousiaste vrijwilligers de plannen te gaan realiseren. De aanleg van de voorzieningen zullen van start gaan in het voorjaar van 2018.