Vrijwilligers bedankt 2018

Skeelerjaar 2018 gaat voor SC  Oldebroek d’WijheRuit de boeken in als een bijzonder en enerverend jaar. Het begon eigenlijk allemaal al kort na de vrijwilligersavond van 2017. Half november zou namelijk duidelijk worden of de nieuwe piste er nu wel of niet zou komen. Het zou heel duidelijk worden, geen misschien meer maar “ja” of “nee”.

Het werd JA, unaniem door de gehele Oldebroeker gemeenteraad en dus kon half december de schop in de grond. De schop werd geholpen door een kraan een shovel een trekker een kettingzaag en een heleboel vrijwilligers. Degene die zich regelmatig gemeld heeft om te helpen maakte de vorderingen van dichtbij mee en voelde de spierpijn van al het werk in de ledematen. Toevallige voorbijkomers zagen in rap tempo een grasveld en een schapenwei veranderen in een grote zandbak. Wekenlang werd er werk verzet door mensen die zo van de skeelersport en van onze skeelerclub houden dat kou en regen sneeuw en wind hen niet deerden om te doen wat er gedaan moest worden.

Het skeelerseizoen begon officieel in April met de promotiedag. Waarna de trainingen voor alle groepen zowel jeugd als recreant weer opgepakt werden. En vervolgens ook de Berghtec competitie met 5 vrijdagavond wedstrijden, op koningsdag de marathon wedstrijd rondom het gemeentehuis met dit jaar een heel bijzonder decor door de samenwerking met de Oranjevereniging en de mtb streetrace.  Een week later stond er een marathon wedstrijd in ’t Harde op het programma namens onze club. Begin juni werd de etappe om de Stouwdam competitie in Oldebroek verreden en eind juni de landelijke marathon competitie in ’t Harde.  

Ook is de club wederom aanwezig geweest bij de 24-KiKa te Biddinghuizen, het goede doelen evenement waar zoveel skeeleraars zich hard voor maakt en Oldebroek naast de volwassen recreanten ook een peloton aan kinderen meebrengt om te strijden voor een gezonde toekomst voor hun leeftijdsgenootjes.

En naast al deze activiteiten waar zoveel voor georganiseerd moet worden  en zoveel mensen voor nodig zijn,  transformeerde de “zandbak” in een schitterende piste met beweegpad er omheen en de locatie voor partner:  Bootcamp Oldebroek.  Tweede helft van juni werd het asfalt aangebracht op zowel de 400 meter baan alsook de nieuwe piste.

Voor al deze werkzaamheden zijn er vele handen geweest die licht werk maakten. En al deze handen werden vrijdagavond 12 oktober uitgenodigd voor buffet in de kantine van SC Oldebroek.

Zoals ieder jaar werden een aantal mensen in het bijzonder genoemd, zo werden Hans van de Wetering (3e links) en Harry Kamstra (2e links) gehuldigd voor hun podiumplekken tijdens de NK’s. Werd Henri Puttenstein (3e rechts) vrijwilliger van het jaar, kreeg Hans Kurk (3e rechts) een presentje voor zijn belangloos ter beschikking stellen van diverse machines voor de aanleg van de baan. Werden Caroline Evink (1e links) en Maritha Beijeman uitgezwaaid na een bestuursperiode. En was er ook nog een jarige die luidkeels toegezongen werd door alle mensen in de zaal. Al met al een gezellige en zeer geslaagde avond met maar liefst 100 aanwezigen.

Een erg leuke attentie voor voorzitter Eduard Vinke werd uitgereikt door Harry Kamstra die een beeld gemaakt heeft uit roestvast staal om hiermee een gebaar te maken namens alle skeeleraars en trainers voor het bewerkstelligen van de piste waar sinds augustus volop op getraind wordt. Niet alleen het uitzetten van de werkzaamheden die nu zichtbaar zijn werden genoemd maar ook de vele uren die Eduard op het gemeentehuis heeft doorgebracht en in vergaderingen en gesprekken met vele mensen waar de club afhankelijk van was. En logischerwijs Carla Vinke die haar man al die uren heeft laten gaan en dat alles in het belang van De WijheRuit.

Skeelerseizoen 2018 is ten einde, het kalenderjaar 2018 nog lang niet. Ook gezien de werkzaamheden die nog vóór 1-1-2019 afgerond moeten zijn volgens de afspraken met de gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland, is het jaar nog lang niet om. Wij hopen weer vele helpers te ontmoeten de komende weken en maanden.

Voor afgelopen jaar een ieder heel hartelijk dank.