The black gold is on its way

Als je goed luistert hoor je de machines al grommen en hoor je het asfalt komen. Moet je wel heel goed luisteren maar de term “het zwarte goud” rolt momenteel regelmatig over de tong. Nog heel even en dan rolt het over de weg richting d’WijheRuit .

Na maanden in het zand graven, kruien, spitten, afvlakken, profileren, trillen, verplaatsen, banden zetten, baan maken, straten en tussen al deze dingen in honderden meters aan mantelbuis drainagebuis en rioleringsbuis in de grond weg te stoppen komt het doel in zicht. Asfalt!

Komende week is nog wel een heel spannende week met een aantal uitdagende klussen. Momenteel zijn er een aantal mensen bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van lichtmasten. Twee masten van 16 meter hoog moeten nu eenmaal een flinke voet hebben om te blijven staan. Dinsdagavond wordt er met man en macht gewerkt aan de bekabeling, want zonder stroom geen licht en tijdwaarneming. Overdag zal de aannemer op het middenterrein de goten gaan aanleggen. En met al deze grote maar ook nog kleinere klussen spoeden we ons naar week 25 en 26. Dan zullen er grote machines op en rond de skeelerbaan te vinden zijn. Het asfalt van de 400 meter baan wordt weg gefreesd en voorbereidt voor een nieuwe overlaging. De piste zal in deze weken ook voorzien worden van meerdere lagen asfalt.

Nu kun je denken dat hiermee het einde in zicht komt maar dat is zeker nog niet zo, het project wat de skeelerclub aangegaan is heet buitensport accommodatie Stouwdamsweg. Dat wil zeggen dat dit niet beperkt tot de 200 meter piste maar ook alles er omheen. Naast de boarding langs de piste moet ook het beweegpad aangelegd worden, moeten de beweegtoestellen teruggeplaatst worden, het Bootcamp toestel moet geplaatst worden en alles eromheen moet een aankleding krijgen.

Onder het motto, vele handen maken licht werk en dat een verdeling van werkzaamheden over meer mensen voor iedereen prettiger is, vragen we ook uw hulp. Schroom niet om u aan te melden als vrijwilliger. Hier is ook een app-groep voor aangemaakt waarin wekelijks de werkzaamheden vermeld worden zodat een ieder zelf kan inschatten of hij/zij kan helpen.

We hopen zeer binnenkort te kunnen melden dat de eerste rondjes op de piste gemaakt zijn. Op skeelers wel te verstaan!!!