In gesprek met de voorzitter…

Vrijdag 30 augustus stond bij velen rood omcirkeld in de agenda. Deze datum betekende de officiële opening van de buitensport accommodatie Oldebroek. Het betekende gelijktijdig ook de afronding van bijna twee jaar hard werken met een vijftigtal vrijwilligers.  Eind december 2017 spraken we al eens uitgebreid met voorzitter Eduard Vinke over de periode 2013 t/m 2017. Nu de poorten van het vernieuwde complex definitief open zijn is het hoog tijd om eens te terug te blikken en te horen hoe nu verder…

Met de opening van 30 augustus en de jeugdwedstrijden van 31 augustus net achter de rug heeft de skeelerclub de finish gehaald van een prachtig project en het startschot gegeven voor prachtige toekomst op sportief vlak. Maar daar is wel een en ander aan vooraf gegaan. 

Even  een kleine test voor initiatief nemer en huidige, maar vertrekkend voorzitter Eduard Vinke.

Waar herinnert de datum 30 november 2017 jou aan?

Ha, dat was een spannende avond in het gemeentehuis van Oldebroek. De laatste inspraakavond die cruciaal zou zijn in het wel of niet doorgang vinden van onze plannen. De weken ervoor was er bij verschillende partij fracties nog best wat twijfel ontstaan over het project. In die weken zijn alle fracties ook nog op uitnodiging in de kantine van de skeelerclub op bezoek geweest en zijn er nog veel  vragen beantwoord. Wat die fracties na deze bezoeken intern besproken en besloten hebben zou deze avond blijken. Het was dus letterlijk erop of eronder en dat was toen zeer spannend.

Weet je de invulling van zaterdag 23 december dan ook nog?

Ja hoor, dat weet ik nog wel. Ik stond die morgen op met spierpijn want ik had samen met Jan Post de dag ervoor de eerste tien Elzen omgezaagd zodat we de 23e met een groep vrijwilligers een start konden maken met het vrij maken van de plaats waar de piste moest komen. Het lijkt alweer lang geleden maar het is toch mooi om het beeld van destijds nog even terug te halen. Dat brengt alleen maar meer trots en dankbaarheid met zich mee als je ziet wat er sinds dien gerealiseerd is.

Vrijdag was de opening maar waarvan? Buitensport accommodatie Oldebroek, Open vitaal sportpark of 200 meter skeelerpiste?

Het zijn inderdaad alle drie namen die de afgelopen jaren veel genoemd zijn. Toch is er wel onderscheid te maken en kan ik daar wel een en ander over toelichten.

De opening was van de Buitensport accommodatie Oldebroek. Dit houdt dus in het gezamenlijk gebruik van een terrein waar de skeelerclub Oldebroek het grootste aandeel in heeft, daarbij is aangesloten Bootcamp Oldebroek, daarnaast hebben gymnastiek vereniging SOS Oldebroek die ook de tennis accommodatie behartigd hun deel op het park. Verder huizen ook stichting welzijn ouderen Oldebroek en ijsvereniging “Nooit Gedacht” op dit terrein. Doordat we om de aanleg te realiseren ook de provincie Gelderland nodig hadden moesten we ook aan de eisen van een “open vitaal sportpark voldoen”.

En dat de 200 meter skeelerpiste geopend is mag duidelijk zijn. Sterker nog, hier is het allemaal om begonnen. Ik heb vrijdag ook vooral de jas van voorzitter van de skeelervereniging Oldebroek gedragen. Wij zijn de initiatiefnemers van het park en wij hebben het leeuwendeel van de aanleg met onze vrijwilligers gedragen.

Tevens is ook het wandelpad tussen alle sportaccommodaties door vanaf heden geopend. Mensen kunnen hier tijdens de openingstijden al wandelend, joggend of voor mijn part kruipend genieten van alle beweging en activiteiten die er op het park plaats vinden. En hopelijk aangezet om zelf ook lekker te gaan bewegen en sporten.

Er is vrijdag avond veel gesproken en gezegd in allerlei vorm, officieel, informeel, emotioneel verplicht en spontaan. Maar er zijn ook dingen gezegd met een beeld, een nieuw logo voor de accommodatie, een rvs beeld van een skeeleraar en tegelijk met de opening heeft de skeelerclub ook een vernieuwde website met het nieuwe logo van de skeelerclub gepubliceerd.

Zoals verwacht en net zo goed ook nog onverwacht is er uiteraard veel gesproken op zo’n avond, maar inderdaad ook zonder woorden kan er veel gezegd worden:

  • De afgevaardigde van de provincie Gelderland zei letterlijk: “Ik weet niet wat ik zie”. Hij had ook het beeld van december 2017 nog voor zich en herkende weinig meer in de huidige accommodatie. Wij zijn met deze accommodatie en het tot stand komen ook een voorbeeld voor andere plaatsen waar een open vitaal sportpark gerealiseerd gaat worden.
  • Waarnemend burgemeester van Oldebroek, mw. Snijder-Hazelhoff reikte een beeldje uit van “Oldebroek voor mekaar” waarmee ze haar waardering uitsprak naar onze club vrijwilligers die gezamenlijk met een aantal lokale ondernemers en sponsoren de aanleg van deze accommodatie gerealiseerd hebben.
  • Marieke ten Berge heeft het logo van de accommodatie ontworpen met haar kunstenaars handen en creatieve geest en heeft daarmee precies in beeld gebracht wie en wat Oldebroek is. Het is een veelzeggend logo geworden.
  • En van de trainers en clubleden heb ik als voorzitter van deze club uit handen van hoofdtrainer Harry Kamstra een rvs beeld overhandigd gekregen van een skeeleraar. Dit beeld is gebaseerd op een foto van ongeveer 30 jaar terug. Hiermee is dus eigenlijk ook in beeld gebracht dat hier de oorsprong van de skeelersport ligt. Het beeld rijdt nog op 5 kleine wieltjes waar tegenwoordig op 4 grote of 3 mega wielen wordt gereden. Maar de beweging en oorsprong ligt op deze locatie. Het beeld zal een mooie plaats krijgen op het terrein.
  • Het bestuur van de skeelerclub heeft gemeend dat met een nieuwe baan en een opgeknapte omgeving ook een verfrissend logo gerealiseerd moest worden. Ditzelfde is gebeurd met de website die ook wel weer een update kon gebruiken. Het bestuur vond het daarom ook leuk om dit gelijktijdig met de opening te presenteren . De website is om 18.00 uur online gegaan en het logo is door middel van de blauwe T-shirts aan een ieder getoond.

Oud-burgemeester van Oldebroek Adriaan Hoogendoorn kwam per helikopter aan en heeft een baanrecord op zijn naam gekregen waarmee hij een blijvende verbintenis met de skeelervereniging heeft gekregen. Kun je daar enige uitleg over geven?

Naast dat Hoogendoorn onze oud-burgermeester is, is het ook een oud lid van de vereniging en heeft hij een grote rol gespeeld in de weg naar de realisatie van de accommodatie toe. Een ieder die Hoogendoorn kent weet dat het een sportman in hart en nieren is. Hij heeft vanaf begin af aan met raad en daad bijgestaan binnen zijn mogelijkheden en expertise. Hij heeft zelfs gezegd dat het een ‘historische vergissing zou zijn wanneer Oldebroek dit project niet had laten plaats vinden’. Op deze manier hebben wij als club een passende eer betoond aan de persoon Adriaan Hoogendoorn.

Jij gaat afscheid nemen als voorzitter van de skeelervereniging en de commissie buitensport accommodatie Oldebroek. Wat moet er nu gaan gebeuren nu de aanleg voltooid is?

Er zal een beheer commissie gevormd moeten worden. Die moeten een beheersplan opstellen voor de accommodatie en hopelijk in de toekomst nog meer verenigingen verwelkomen. Een terrein als deze moet uiteraard onderhouden worden en dat zal in goede banen geleid moet worden.

1 december 2019 heeft de skeelerclub geen voorzitter meer. Wat voor een voorzitter heeft de club nodig?

Het eerste wat in me opkomt is het woord verbinder. Een toekomst gericht persoon die de ingezette koers door kan laten rollen. Er is een ontzettend grote klus geklaard waar de nieuwe voorzitter mee verder kan gaan. Als een helikopter boven de club vliegen en zien waar welke mensen ingezet moeten worden.  Ik hoop echt heel erg dat ik de komende tijd al aan iemand de functie kan overdragen.

Zaterdag 31 augustus stond eerst de nationale pupillen strijd op het programma en in de namiddag kwamen de oudere jeugdcategorieën naar Oldebroek voor hun landelijke baan finale. Genoten?

Het was prachtig. Volop strijd in alle categorieën en ik heb een hoop potentiële winnaars voor de toekomst gezien. Eindelijk weer topwedstrijden op een prachtige baan in Oldebroek. En we weten dat komend seizoen het NK-baan toernooi ook op onze piste verreden gaat worden.  Dit was een super startschot voor de toekomst van onze club.

Zou je in een zo kort mogelijke omschrijving de periode 1-1-2013 – 01-12-2019 kunnen omschrijven?

 “Intensief maar dromen verwezenlijkt!!”