Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Skeelerclub Oldebroek loopt van 1 januari tot en met 31 december tot wederopzegging. Na inschrijving ontvang je een inlogcode voor het ledenportaal. Hiermee kun je je eigen gegevens inzien en zo nodig aanpassen.

Contributie

De contributie wordt in juni geïncasseerd.
Wordt je lid op of na 1 juli, dan betaal je het eerste jaar de helft van de contributie.

Jeugd t/m 12 jaar
Prijs € 80

trainingen; deelname clubkampioenschappen;
deelname B&K competitie; deelname activiteiten;
lidmaatschap KNSB

Jeugd 13-18 jaar
Prijs € 90

trainingen; deelname clubkampioenschappen;
deelname B&K competitie; deelname activiteiten;
lidmaatschap KNSB

Volwassenen (18+ jaar)
Prijs € 130

trainingen; deelname activiteiten; lidmaatschap KNSB

Vriend van
Prijs € 50

ondersteuning activiteiten

Steunend lid
Prijs € 13 .50

ondersteuning activiteiten

Lidmaatschap beëindigen

Opzegging van het lidmaatschap bij Skeelerclub Oldebroek dient voor 1 december aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Adres wijziging doorgeven

Wanneer je verhuist, vergeet dan niet je adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie. Onze ledenadministratie zal deze wijzigingen doorvoeren in het ledensysteem en bij de KNSB. Geef nu je adreswijziging door aan de ledenadministratie.